Gwarancja i serwis

GWARANCJA NA PRODUKCJE GRAND MARINE:

1. Producent gwarantuje, że każda łódź motorowa, ponton RIB i dołączone do niego urządzenie są wytwarzane bez wad produkcyjnych. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy Towary zostały nabyte od sprzedawcy określonego na liście Dystrybutorów. Łodzie motorowe, motorówki, łodzie RIB

2. Gwarancja staje się skuteczna od momentu sprzedaży łodzi  po otrzymaniu wypełnionego certyfikatu gwarancyjnego, który określi produkt na podstawie jego numeru seryjnego. Niniejsza gwarancja jest zgodna z następującymi warunkami:

Łodzie motorowe, motorówki, łodzie RIB

• zapewniona jest ochrona przed pękaniem, porowatością i gniciem tkaniny balonu i innych nadmuchiwanych elementów łodzi RIB:
• 5 lat PVC;
• 10 lat HYPALON;
• Produkt jako całość objęty jest roczną gwarancją.

3. Z uwagi na to, że niniejsza gwarancja jest ważna tylko w przypadku wad fabrycznych, nie ma ona zastosowania do normalnego zużycia i uszkodzeń spowodowanych następującymi przyczynami:
• nieprzestrzeganie przez właściciela łodzi instrukcji obsługi i konserwacji producenta;
• eksploatacja łodzi o zwiększonym obciążeniu, udział lub przygotowanie do wyścigów lub zawodów innego rodzaju;
• niewłaściwe przechowywanie łodzi, które prowadziło do śladów zbrylenia, pleśni i / lub rozkładu, brak konserwacji;
• mechaniczne uszkodzenie łodzi;
• zmiany w projekcie łodzi motorowej, montaż lub usunięcie dodatkowych elementów na konstrukcji przez osób, które nie były do tego upoważnione;
• uszkodzenie kadłuba lub elementów łodzi związanych z użyciem płynów chemicznych.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów ubocznych ani pośrednich, takich jak transport łodzi, wodowanie, holowanie, przechowywanie, jakiekolwiek koszty komunikacji, wynajem środków, strata czasu, straty lub inne szkody wtórne. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów wypadków i ich konsekwencji.

5. Sposób naprawy i lokalizacja

Sposób naprawy i lokalizacjasą określane przez oficjalnego przedstawiciela. Koszty związane z transportem do miejsca naprawy ponosi właściciel.

6. W przypadku stwierdzenia winy przedsiębiorstwa, jest on zobowiązany do usunięcia wad produktu w przewidzianym terminie z chwilą sporządzenia aktu rozliczeniowego. W takim przypadku koszty materiałowe związane z usuwaniem usterek ponosi producent.

7. W przypadku ustalenia, że wadliwe działanie i (lub) usterki wystąpiły z winy właściciela, producent zastrzega sobie prawo do odwołania zobowiązań gwarancyjnych na rzecz konsumenta. W takim przypadku eliminacja usterek i uszkodzeń odbywa się za obopólną zgodą stron na koszt właściciela.

8. Łodzie są akceptowane do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i serwisu posprzedażnego tylko w suchej i czystej formie.

9. W okresie gwarancyjnym dla całego statku, zobowiązania gwarancyjne dotyczące części wymienionych w ramach gwarancji są zatrzymywane do upływu terminu ustanowionego dla łodzi.

GWARANCJA DLA SIŁOWNIKÓW ZAWIESZONYCH:

Okres gwarancji dla silników zaburtowych YAMAHA:
• Użytek osobisty: 24 miesiące
• Użytkowanie komercyjne: 6 miesięcy
Program „1PLUS” – przedłużenie okresu gwarancji do 12 miesięcy za darmo, z limitem 100 m/h. Tylko klienci firmy GERMANTON mogą uczestniczyć w tym programie w przypadkach, gdy wszystkie rutynowe czynności konserwacyjne są wykonywane podczas planowej konserwacji.

Okres gwarancji na silniki zewnętrzne zaburtowe MERCURY:
• 5 lat

W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji wydłuża się na czas naprawy silnika.
Szczegóły dotyczące gwarancji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Gwarancja na silniki przyczepne ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały one zainstalowane, oddane do eksploatacji i serwisowane przez firmy posiadające certyfikat dystrybutora.

GWARANCJA NA PRZYCZEPY:

Producent KIYASHKO LLC gwarantuje prawidłowe działanie przyczepy przez 12 miesięcy od daty zakupu tylko wtedy, gdy użytkownik spełnia wszystkie wymagania i zalecenia. W przypadku uszkodzenia przyczepy i podzespołów w okresie gwarancyjnym, które wystąpiły z winy producenta, producent zobowiązuje się do ich naprawy bez dodatkowej opłaty kupującego.
Gwarancja nie dotyczy kół, w tym. łożyska zainstalowane w piastach kół.
Gwarancja nie obejmuje przyczep, jeżeli:
• przyczepa została uszkodzona w wyniku nieprzestrzegania przez konsumenta wymagań dotyczących eksploatacji;
• przyczepa została uszkodzona w wyniku wypadku;
• pierwszy przegląd przyczepy nie został wykonany przez producenta;
• dokonano zmian w projekcie przyczepy;
• waga ładunku umieszczonego na przyczepie była większa niż podana w paszporcie.

Łodzie motorowe, motorówki, łodzie RIB

Produkcja jest w pełni CERTYFIKOWANA, co zapewnia wydanie pełnego pakietu dokumentów. W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia dokumentów konieczne jest zarejestrowanie pojazdu w centrach serwisowych. Łodzie motorowe, motorówki, łodzie RIB

GWARANCJA NA URZĄDZENIA DODATKOWE:

Wszystkie zainstalowane dodatkowe urządzenia w naszych centrach serwisowych: chartplotery, echosondery, systemy muzyczne, gwarancja producenta od 6 do 24 miesięcy, w zależności od marki i modelu. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje.

SERWIS

GRAND to stała jakość wszystkich produktów. Tak więc każdy klient firmy z roku na rok, podbijając przestrzenie wodne, może być pewny swojej techniki i pewnej pracy. Ważną rolę w trwałości sprzętu wodnego stanowi terminowa i profesjonalna obsługa, która wydłuży jego żywotność.
Tylko pracownicy oficjalnych centrów dealerskich są regularnie szkoleni i mają pełny dostęp do dokumentacji technicznej i instrukcji napraw urządzeń. Oficjalni dealerzy mają również specjalne narzędzia serwisowe i materiały (oryginalne części zamienne) do szybkiego usuwania wszystkich usterek.
Wyposażenie centrów usług i kwalifikacje specjalistów pozwalają nam zaoferować naszym klientom najwyższy poziom usług. Możemy uzyskać porady dotyczące serwisu i naprawy, przeprowadzić selekcję i zamówić niezbędne części, zakupić materiały eksploatacyjne. Mając wieloletnie doświadczenie, zawsze chętnie służymy pomocą.

Łodzie motorowe, motorówki, łodzie RIB

Rodzaje prac:
• Instalacja silników zaburtowych;
• Instalacja dodatkowego wyposażenia;
• Naprawa i konserwacja silników łodzi zaburtowych;
• Oryginalne części zamienne i akcesoria (w magazynie i na zamówienie);
• Naprawa łodzi z PVC i Hypalonu;
• Naprawa włókna szklanego;
• Sezonowa konserwacja silników zaburtowych;
• Profesjonalne mycie łodzi.

Wyposażenie opcjonalne

0

Your Cart